Digital Agriculture : เมื่อเข้าสู่ยุคที่เกษตรต้องปรับตัว

13 กุมภาพันธ์ 2016 10:28 am โดย Samran Saensupo
0
1240

ปัจจุบันการเกษตรเป็นเรื่องน่าสนใจมากขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี และนำนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในภาคการเกษตร โดยประเทศไทยเองก็มุ่งสู่ Digital Agriculture ที่จะนำเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่ม และควบคุมผลิตผลทางการเกษตร ให้ได้สมใจนึก เช่นระบบเซ็นเซอร์วัดปุ๋ย วัดดิน วัดน้ำ ระบบ GIS ระบบสารสนเทศการจัดการทางการเกษตร หรือแม้กระทั่งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ Bioinformetics  ฯลฯ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศไทย ก็พร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้น เช่นระบบการสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้ smart phone ที่มีคุณภาพและมีราคาถูกลง การพัฒนาด้านการให้บริการของผู้ให้บริการระบบสัญญาณโทรศัพท์ จาก 2G เป็น 3G และ 4G ตามลำดับ ทำให้ทะลุกำแพงในด้านเครือข่าย เพื่อพัฒนาด้านการให้บริการข้อมูลไปได้มาก

สมัยก่อน หากอยากได้ผลผลิตมาก ต้องใช้ปัจจัยการผลิต มากขึ้นด้วย แต่จะดีขนาดไหน ถ้าเราทำการเกษตร แบบที่ควบคุมได้ อาจจะไม่ 100% แต่สามารถคาดการณ์ได้ มีข้อมูลในการตัดสินใจ ก่อนที่จะลงมือทำ … Precision Agriculture หรือเกษตรแบบแม่นยำ เกษตรแบบไม่มั่ว อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีหน่วยงานวิจัยต่างๆ ให้ความสำคัญ ซึ่งหลายแห่งก็เริ่มมานาน แต่ไม่ไปถึงดวงดาว ด้วยข้อจำกัดหลายประการ ถึงวันนี้ ผมคิดว่า ความเป็นไปได้ จะขยายวงกว้างมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกลง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น … เทคโนโลยีพร้อมแล้ว บัดนี้คงเหลือแค่ “คน” ที่จะลงมือทำแล้วล่ะครับ

(ภาพประกอบจาก http://soygrowers.com)ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์
  • 8839472จำนวนการเปิดอ่าน:
  • 223444จำนวนผู้เยี่ยมชม:
  • 3ผู้เข้ามาวันนี้: