AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
คิดเป็นเทคโนฯ
Categories: ดิน, พืช

คิดเป็นเทคโนฯ
เรื่องโดย : ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

อ้อย นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอ้อยส่งออกน้ำตาล ซึ่งเป็นผลิตผลโดยตรงจากอ้อยในอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น ในทุกวันนี้จึงมีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องปลูกอ้อย “รุ่นมหารวย” เป็นอีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นพัฒนาออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อย โดยบริษัท ไร่อีสาน จำกัด (บริษัทในเครือมิตรผล) และโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้สาเหตุสำคัญอันเป็นที่มาของการคิดค้นจนได้เครื่องปลูกอ้อย Super Rich “รุ่นมหารวย” เกิดขึ้นเพราะเสียงสะท้อนจากปัญหาในการปลูกอ้อยของเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของบริษัท

ดังเช่น คุณอุทิศ บุตรเวียงพันธุ์ เกษตรกรชาวไร่อ้อยและช่างท้องถิ่น ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เล่าให้ฟังถึงปัญหาที่พบในการปลูกอ้อยว่า

“การเลือกเวลาปลูกอ้อยที่เหมาะสมนับว่ามีความสำคัญมาก เพราะเวลาปลูกมีอิทธิพลต่อการเตรียมดิน การบำรุงรักษา การเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนเวลาตัดหรือเก็บเกี่ยวที่สำคัญคือ การปลูกอ้อยในประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำฝน จึงมีการปลูกอ้อยกัน 2 ช่วง คือปลูกต้นฝนกับปลูกปลายฝนอย่างทางภาคกลาง เมื่อก่อนก็ปลูกต้นฝน แต่ตอนนี้หันมานิยมปลูกปลายฝนกันมากขึ้น คือช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ่งมีระยะเวลาปลูกเพียง 45 วัน เท่านั้น ที่ดินมีความชื้นเหมาะสมทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกของอ้อยสูงสุด”

“ข้อดีของการปลูกอ้อยปลายฝนคือ ไม่ต้องสูบน้ำให้อ้อย ลดปัญหาวัชพืช อ้อยได้ใช้น้ำฝนเต็มที่และมีเวลาในการเจริญเติบโตนานกว่า จึงให้ผลผลิตสูงกว่า นอกจากนั้น ยังสามารถตัดอ้อยได้ตั้งแต่ต้นฤดูหีบอีกด้วย แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องปลูกให้เสร็จทันเวลา ก่อนที่ความชื้นในดินจะหมด อย่างเกษตรกรบางรายมีพื้นที่ปลูกหลายร้อยไร่ก็ปลูกไม่ทัน พอปลูกช้าไปสัก 2-3 เดือน เปอร์เซ็นต์การงอกของอ้อยต่ำ อ้อยยังโตไม่เต็มที่ ก็ถึงคราวต้องตัดส่งขายโรงงานน้ำตาล ทำให้ผลผลิตอ้อยต่ำและเปอร์เซ็นต์ความหวานของอ้อยไม่สูง จึงขายไม่ได้ราคาเต็มตามที่ควรจะเป็น

“เรื่องนี้จึงถือเป็นปัญหาที่ยังแก้กันไม่ตก ชาวไร่ไม่อยากจ้างผู้รับเหมาเพิ่ม เพราะมีทั้งค่าแรง ค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้น บางทีผลผลิตที่ได้ก็ไม่พอกับต้นทุน” คุณอุทิศ กล่าว

“สำหรับเครื่องปลูกอ้อย “รุ่นมหารวย” เป็นผลงานชนะเลิศของปีนี้ ในประเภท “นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (Product & Process Excellence) ซึ่งทางกลุ่มมิตรผลรู้สึกภูมิใจในพนักงานและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงงานสามารถช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มีความยั่งยืนในอาชีพการทำไร่อ้อย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย”

คุณดวงมร บุญคุ้ม เกษตรกรบ้านสารจอด ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผู้ที่ได้ใช้เครื่องปลูกอ้อยรุ่นมหารวยมาแล้ว บอกว่า ปกติจะปลูกด้วยเครื่องปลูกอ้อยแบบแถวเดียว อย่างมากก็ปลูกได้วันละ 8-10 ไร่ พอทางมิตรผลนำเครื่องปลูกอ้อยรุ่นมหารวยมาให้ทดลองใช้งาน ปรากฏว่าปลูกได้วันละ 18-20 ไร่ และปลูกได้ทันตามฤดูกาล ที่ดีกว่านั้น คือยังได้อ้อยเพิ่ม 3-4 ตัน ต่อไร่ ด้วย ลดค่าจ้างแรงงาน ลดค่าน้ำมัน ไปได้มากเลยทีเดียว เครื่องปลูกอ้อยรุ่น “มหารวย” ใช้งานสะดวก ง่ายมาก ลงทุนก็ไม่แพงจนเกินไป

เครื่องปลูกอ้อย Super Rich “รุ่นมหารวย” นับเป็นอีกผลงานความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร ทั้งยังสร้างรายได้เพิ่มให้ชาวไร่อ้อย สมชื่อเครื่องปลูกอ้อยอีกด้วย

ที่มา : Matichon Online

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply