AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
International Sugar Conference IS-2011 : New Delhi, India.

ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปประชุม  4th International  Sugar  Conference (IS-2011) หรือการประชุมนานาชาติ เกี่ยวกับน้ำตาล ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย The International Association of Professionals in Sugar and Integrated Technologies (IAPSIT)  ที่ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำสำหรับการผลิตอ้อย  โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก ในเนื้อหาการประชุมและการนำเสนอผลงานก็มีหลากหลาย มีตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานจนถึงขั้นที่สูงขึ้น แต่ก็เป็นผลงานที่มุ่งเน้นทางด้านเพิ่มผลผลิตอ้อย น้ำตาล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการนำเสนอเส้นทางที่จะต้องปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ ของการเปลี่ยนแปลงของโลก มากขึ้น ส่วนการนำเสนอผลงานทางด้าน IT หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ยังมีปรากฏไม่มากนัก ส่วนหากจะกล่าวถึงการจัดงานประชุม ก็ถือว่าหลาย ๆ อย่างยังคงต้องควรปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องเวลา เรื่องการประสานงาน ผมก็ถือว่า งานระดับนานาชาติ อาจจะต้องพิถีพิถันมากขึ้น

เนื่องจากประเทศอินเดียมีประชากรมากถึง 1,200 ล้านคน และมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทย 6-7 เท่า อาจจะเป็นสาเหตุ หนึ่งที่การพัฒนาต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ถึงแม้นว่าอินเดีย จะมีเมืองที่เป็นเมืองไอทีชั้นนำของโลก ผลิตบุคลากรมากมาย แต่การจัดการด้านไอทีก็ยังขยายตัวได้ไม่ดีนัก การวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ยังต้องพัฒนาอีกมาก นอกจากนี้บนถนนที่คราครั่งไปด้วยรถยนต์ที่ยังมีระเบียบน้อย เมื่อเทียบกับประเทศไทย รถแทบทุกคันจะต้องใช้แตร คล้ายกับว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือความเคยชินไปแล้ว ถนนที่ยังดูไม่สะอาดตานัก มีกองขยะเรียงรายตามถนน บ้านเรือนเหมือนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ท้องฟ้าแทบจะมองไม่เห็นเนื่องจากมีกลุ่มเมฆ หรือหมอก หรือฝุ่น ซึ่งก็ยังไม่สามารถทราบได้

เบื้องต้นที่กล่าว ท่านอาจจะพอนึกภาพตามออกบ้าง แต่หากเข้าไปในสถานที่ส่วนบุคคลหรือหน่วยงาน บรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบ เหมือนกับคนละขั้วก็ว่าได้ สถานที่ท่องเที่ยว ก็จัดได้น่าสนใจ เป็นเมืองที่น่าเที่ยวครับ เช่นประตูอินเดีย หรืออนุสรณ์สถานต่าง ๆ … ผมได้มีโอกาสเดินทางไปยัง Taj Mahal ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินเดีย คราวหน้าจะมาเล่าบรรยากาศสู่กันฟังนะครับ สำหรับภาพรวมต่าง ๆ ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ได้รับประสบการณ์มากมายครับ ทำให้ผมพูดได้ว่า “ประเทศอินเดียไม่ได้อยู่แค่ในจินตนาการอีกต่อไป” เพราะได้ไปรู้ ไปเห็นของจริงมาแล้ว ได้เรียบรู้สภาพบ้านเมือง ชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ก็ถือว่าคุ้มค่าครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณกลุ่มมิตรผล ที่เป็นผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ครับ โดยเฉพาะผู้ร่วมเดินทางคือ อ.อัปสร  เปลี่ยนสินไชย  ผอ.ด้านวิจัยและพัฒนา ดร.ปรีชา  พราหมณีย์ ผู้จัดการอาวุโส และคุณรัตนา เมืองมนตรี นักวิจัยเทคโนโลยีน้ำตาล และทีมงานผู้คอยส่งกำลังใจไปจากประเทศไทย ทุกท่าน ก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ หลังจากลงจากเครื่องบิน และนั่งรถเข้าโรงแรมเราก็รู้สึกได้ทันทีว่า ประเทศไทยขับรถเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก มีมารยาทดีมาก ไม่บีบแตรถ้าไม่จำเป็น ท้องฟ้าประเทศไทยสดใจมาก ก็เข้าคำกล่าวที่ว่า —อยู่ที่ไหน ก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา — พบกันตอนต่อไปครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN4002

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply