AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
งานวันเกษตรภาคอีสาน และประชุมวิชาการ ปี 2555

 สำหรับงานวันเกษตรภาคอีสาน ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้นก็มีการจัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 20-29 มกราคม 2555 ในงานก็มีนิทรรศการทางการเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับท่านที่ต้องการส่งผลงาน ก็มีรายละเอียดจากทางคณะผู้จัดงานดังนี้ครับ

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาที่ประสงค์จะนำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสามารถส่งใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือส่งบทความวิจัยได้ที่ นางสาวสันธิรา ไชยดี ฝ่ายวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 หรือ ส่ง E-mail แนบไฟล์มาที่ santira.chaidee@gmail.com ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2554

การเตรียมต้นฉบับบทความผลงานวิจัย โดยใช้รูปแบบ “วารสารแก่นเกษตร” มีความยาวของ ไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4 ดูรายละเอียดการ เตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย ได้ที่ http://ags.kku.ac.th/kaj

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ จะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาแล้วเท่านั้นจึงจะถูกนำมาตีพิมพ์ใน “วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ)”
บทความวิจัยที่นำเสนอแบบโปสเตอร์ ให้จัดทำโปสเตอร์ ขนาด 90 x 90 ซม. และนำติดที่บอร์ดภายในเช้าของวันที่
นำเสนอผลงานวิจัย (มีการประกวดและให้รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น)

ผู้ที่สนใจก็ขอเชิญร่วมงานนะครับ ไปช่วงเย็น ๆ ในงานเกษตรรถก็คงติดมากหน่อย โดยเฉพาะช่วงวันหยุด ยังก็ก็เป็นการกระตุ้นการซื้อขายได้อีกทางหนึ่ง ช่วยชาติได้ครับ 🙂

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply