AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
จำเป็นต้องมีพนักงาน IT ประจำองค์กรหรือไม่?

..ผมได้รับคำถามลักษณะนี้บ่อยครั้งจากเพื่อนที่อยู่ในหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ด้วยงบประมาณและโครงสร้างที่ไม่รองรับบุคลากรด้านนี้ทำให้หลายหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ IT หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่อาศัยผู้ที่มีความรู้บ้าง พอใช้งานเป็นบ้างในการต่อยอดงานด้านนี้ ทำให้ประสิทธิผลของงานไม่ออกนอกความคิดเดิมๆ มองเฉพาะมุมที่เคยมอง หรือสาเหตุหนึ่งผู้บริหารองค์กรยังมองว่างานด้าน IT คืองานซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม ซ่อม printer แก้ปัญหา internet ซึ่งงานเหล่านี้ไม่ได้มีผลต่อผลงานองค์กรมากนัก จึงว่าจ้างเพียงระดับปฏิบัติการเช่น ปวช. ปวส. ที่จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งก็จะเริ่มคิดได้ว่า งานที่ทำอยู่ไม่คุ้มกับค่าจ้าง หรือแม้กระทั่งการว่าจ้างระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาโท มาคิดงานด้านนี้ก็ยังเกิดงานได้น้อย หากยังขาด CIO (Chief Information Officer) หรือ ผู้บริหารงานด้าน ICT ระดับสูง ที่จะมาไกด์งาน แต่นั่นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มบุคลากร เป็นปัญหาหนึ่งที่ตามมาขององค์กร

ปัจจุบันมีหลากหลายบริษัทที่เลือกใช้ IT Outsourcing หรือ ใช้บริการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาจัดการเรื่องเหล่านี้ให้ ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น ได้ผลงานที่ชัดเจน ไม่ต้องดูแลพนักงาน ที่ต้องมาจ่ายเงินเดือน จ่ายค่าสวัสดิการต่างๆ แต่ประเด็นที่ผมเน้นที่สุดคือ การที่นำ Outsource มา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวเชื่อมระหว่างองค์กรและ Outsource ที่เราใช้บริการ สามารถที่จะถ่ายทอด ความต้องการขององค์กรอย่างเข้าใจ ไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีแนวคิดของทั้งสองด้านคือแนวคิดของการทำงานของบริษัท และแนวคิดของการทำงานด้าน IT โดยจะต้องนำระบบเข้าสู่การตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตาม SDLC (Systems Development Life Cycle) จะกว่าจะได้ software หรือระบบตามความต้องการ

โดยสรุปแล้วหากมีความจำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถมีเจ้าหน้าที่ด้าน IT ได้ ก็มีทางเลือกในการจ้าง Outsource และจะต้องอยู่ในการกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตาม requirements หรือหากมีศักยภาพในการว่าจ้างควรเลือกที่จะเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีความสำเร็จ ในการพัฒนาและประยุกต์งานด้านไอทีจนสำเร็จแล้ว ก็จะทำให้ได้แนวคิดเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานด้านไอทีและบุคลากรที่จะมาทำงานด้านไอทีได้มากยิ่งขึ้น

ภาพจาก : http://www.chairmanking.com/wp-content/uploads/2009/07/it_outsourcing.jpg

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply